Politik & Negara 29 Aug, 2023

Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (NETR)! Kemudahan NETF disediakan! Dana pemula sebanyak RM2b!

@editor 2
Semua kenyataan media atau media releases boleh dihantar kepada Editor KitaReporters. Sila sertakan juga gambar iringan untuk siaran. Emel: kita.reporters@gmail.com atau editor.kitareporters@gmail.com

Share this

Kenyataan Media Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam akaun Facebooknya pada 29 Ogos 2023.


Pagi ini (29 Ogos 2023) saya telah menyampaikan ucaptama dan turut meluncurkan apa yang disebut sebagai Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara (National Energy Transition Roadmap – NETR) di Energy Transition Conference di hadapan sekitar 3,000 hadirin yang terdiri daripada pembuat kebijakan, golongan profesional, cendekiawan serta pemain industri dalam sektor tenaga dalam dan juga luar negara. 

Saya diapit oleh Menteri Ekonomi saudara Rafizi Ramli, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim saudara Nik Nazmi Nik Ahmad dalam acara yang berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC).

Peralihan tenaga adalah salah satu inisiatif penstrukturan semula ekonomi negara di bawah gagasan Ekonomi Madani: Memperkasa Rakyat. 

Menerusi NETR, Kerajaan bertekad tegas dalam soal kebijakan bahawa Malaysia perlu dilonjakkan sebagai sebuah tatanan yang di depan menerajui sektor peralihan tenaga dalam kalangan anggota ASEAN, selain memberi isyarat jelas dalam soal hala tuju ekonomi negara.

Saya lontarkan kepada hadirin bahawa pengurusan peralihan tenaga yang berkesan memerlukan pendekatan keseluruhan negara (whole-of-nation) yang pastinya melibatkan Kerajaan Persekutuan, kerajaan-kerajaan negeri, industri, masyarakat awam dan masyarakat antarabangsa.


Pembangunan kerangka NETR ini didasari 4 prinsip utama yakni aspirasi dan komitmen negara mengenai perubahan iklim serta pembangunan sosioekonomi; aspek keadilan, keterangkuman dan kecekapan kos; tatakelola yang berkesan dan pendekatan keseluruhan negara; dan berdampak tinggi serta menyediakan peluang pekerjaan serta keterlibatan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dalam ekosistem rantaian nilai sektor tenaga.
NETR menggariskan 6 pemacu peralihan tenaga iaitu kecekapan tenaga (EE), tenaga boleh baharu (TBB), hidrogen, biotenaga, mobiliti hijau dan pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon (CCUS). 

Selain itu, 5 pemboleh daya silang telah dikenal pasti iaitu pembiayaan dan pelaburan, kebijakan dan peraturan, modal insan, infrastruktur dan teknologi serta persoalan tatakelola.

Bagi menjelmakan hasrat murni yang amat ‘ambitious’ ini, NETR telah menggariskan 50 inisiatif utama dan 10 projek flagship yang akan memastikan peralihan tenaga dapat memberi manfaat kepada pembangunan sosioekonomi negara.
Pelaksanaan NETR dijangka akan menghasilkan 3 dampak positif kepada pembangunan sosioekonomi negara. 

Pertama, peningkatan nilai tambah KDNK daripada RM25 bilion pada tahun 2023 kepada RM220 bilion pada tahun 2050. 

Kedua, penciptaan peluang pekerjaan yang diwujudkan secara langsung berjumlah 310,000 menjelang tahun 2050. 

Ketiga, pengurangan pelepasan gas rumah kaca (greenhouse gases – GHG) oleh sektor tenaga sebanyak 32% daripada 261 MtCO2eq pada tahun 2019 kepada 175 MtCO2eq pada tahun 2050.Bagi mencapai sasaran NETR, Kerajaan menganggarkan keperluan pelaburan sekurang-kurangnya RM1.2 trilion sehingga tahun 2050. Kerajaan juga akan menyediakan Dana Peralihan Tenaga Negara (National Energy Transition Facility - NETF) dengan dana pemula sebanyak RM2 bilion bagi mendukung pelaksanaan projek peralihan tenaga. 

NETF akan memangkin pembiayaan campuran (blended financing) dari sektor swasta dan pembiayaan antarabangsa bagi meningkatkan akses pembiayaan untuk projek peralihan tenaga yang penting tetapi belum mencapai tahap komersial yang boleh diterima bank (bankable).

Kejayaan NETR adalah kritikal bagi mengukuhkan ekonomi dan sektor tenaga negara supaya kalis tantangan masa hadapan. Dalam hubungan ini, saya akan mempengerusikan Majlis Tenaga Negara (MTN) yang bertanggungjawab memastikan perancangan sektor tenaga secara menyeluruh di samping turut memantau pelaksanaan NETR. 

13
17
0
15
0
You will be interested