- Author Profile

...

News Editor 2

Semua kenyataan media/press releases boleh di emel ke editor@kitareporters.com


FOLLOWERS
697
TOTAL STORIES WRITTEN
CATEGORIES
Berita Terkini
262
Seni & Sukan
226
Insan & Komuniti
58
Alam & Sains
41
Kampus & Pendidikan
12
USER REACTIONS
Like
1,466
Exaggeration
1,379
Sad
388
Funny
1,275
Angry
178
Smile
0
VoteUp
0
VoteDown
0
VoteUp
0

About Me
Semua kenyataan media/press releases boleh di emel ke editor@kitareporters.com
  • Date of Birth : 08/18/2019

Top stories of the week

More Stories

More Stories

AMA

More AMA

Rank Author Score
Rank

1220

News Editor 2
0

Rank Author Pageviews

1

Fariza Saidin
0

2

Ahmad Abd Hamid
0

3

Normala Hamzah
0

4

Kartini Mohd Noor
0

5

Abdul Aziz Itar
0

6

Fauzan Uda Ahmad
0

7

Abdul Hafiz Ahmad
0

8

Rashidah Ibrahim
0

9

Mohammad Ishak
0

10

Gamal Nasir Mohd Ali
0

复制网址: